możliwość negocjacji ceny - zadzwoń do nas!

sposób składania zamówienia: telefonicznie lub przez formularz na naszej stronie internetowej

czas oczekiwania na dokumentację projektową: około tygodnia od daty złożenia zamówienia

sposoby wysyłki:

- standardowo realizowana jest przesyłka pocztowa za pobraniem
- paczka pocztowa priorytetowa bez pobrania (płatność dokonywana przelewem na konto*, wysyłka po zaksięgowaniu pieniędzy)
- przesyłka kurierem za pobraniem lub bez pobrania (płatność dokonywana przelewem na konto*, wysyłka po zaksięgowaniu pieniędzy), w cenie dodatkowo 60,00 PLN brutto wliczonej w cenę projektu
*61 1020 1332 0000 1502 0396 8674 DOMINANTA K.Sutuła, K.Burzyński, K.Markiewicz s.j. 15-351 Białystok, ul. Wiejska 57 lok. U1
Faktura VAT dołączona do dokumentacji projektowej jest jednocześnie umową sprzedaży. Zgodnie z prawem (Dz. U. 2000.22.271) konsument może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki z zakupionym towarem zgłosi fakt odstąpienia od zakupu oraz w ciągu 14 dni dostarczy zwracany towar Sprzedawcy na własny koszt. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie do Sprzedawcy kompletnego towaru w postaci nienaruszonej wraz z dokumentem zakupu i oświadczeniem o odstąpieniu od zakupu opatrzonym datą i podpisem Nabywcy. Oświadczenie musi zawierać także numer konta bankowego, na które zwrócona zostanie nadpłata za towar.

Po upływie 10 dni od daty otrzymania przesyłki istnieje możliwość zamiany zakupionego projektu na dowolny z naszej pracowni. Koszt zamiany wynosi 100,00 PLN brutto. W przypadku różnicy w cenie zamienianych projektów zostanie to uwzględnione.

Przykłady:
- zamiana projektu w cenie 3600,00 PLN na projekt w cenie 3900,00 PLN kosztuje 400,00 PLN brutto (300,00 PLN jako różnica w cenie projektów plus 100,00 PLN koszt zamiany).
- w przypadku zamiany projektu w cenie 3900,00 PLN na projekt w cenie 3600,00 PLN wpłacamy na konto klienta 200,00 PLN (300,00 PLN jako różnica w cenie projektów minus 100,00 PLN koszt zamiany)

W przypadku dopłaty ze strony klienta wystawiamy fakturę VAT.
Zdajemy sobie sprawę, iż zamówienie projektu domu poprzedzone jest szeregiem ważnych i trudnych decyzji. Jeśli spodobał Ci się jeden z naszych projektów możesz go wstępnie zarezerwować. Masz wówczas 30 dni na podjęcie decyzji o zakupie tego projektu. Potwierdzając wstępną rezerwację uzyskujesz dodatkowe 5% zniżki od ceny zakupu! Jeśli zaś zrezygnujesz lub nie potwierdzisz rezerwacji - nie ponosisz żadnych kosztów!

UWAGI: na 7 dni przed końcem terminu wstępnej rezerwacji otrzymasz od nas maila z przypomnieniem ceny.
Regulamin Sklepu Internetowego www.dominanta.pl
§1 Postanowienia ogólne
§2 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
§3 Warunki świadczenia usług
§4 Ceny
§5 Złożenie zamówienia
§6 Dostawa zamówienia
§7 Sposoby płatności
§8 Zwrot towaru
§9 Zwrot należności Klientom
§10 Zamiana projektu
§11 Postanowienia końcowe


§1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin Sklepu Internetowego określa warunki zamawiania i sprzedaży projektów DOMINANTA K.Sutuła, K.Burzyński, K.Markiewicz s.j., ul. Wiejska 57 lokal U1, 15-351 Białystok, NIP 9661960078, REGON 200218690 e-mail dominanta@dominanta.pl, nr telefonu +48 85 7329 862, zwanego dalej Sprzedawcą, z wykorzystaniem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.dominanta.pl, zwanego dalej Sklepem.
2. Właścicielem wszystkich projektów prezentowanych w Sklepie oraz ich praw autorskich  jest DOMINANTA K.Sutuła, K.Burzyński, K.Markiewicz s.j.

>§2 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedawca.
2. Kupując projekt w Sklepie www.dominanta.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówienia Klienta dokonywanego w Sklepie.
3. Dane osobowe przekazywane przez klientów Sklepu w trakcie procesu zamawiania przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu:
- realizacji zamówienia
- archiwizacji
4. Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy naszej spółki, czyli DOMINANTA   K.Sutuła, K.Burzyński, K.Markiewicz  s.j. , a także podmioty zewnętrze, które świadczą nam usługi:
podmioty świadczące usługi hostingowe
podmioty zapewniające obsługę i serwis informatyczny
podmioty obsługujące wysyłkę

§3 Warunki świadczenia usług

1. Klient obowiązany jest przy składaniu zamówienia na stronie www.dominanta.pl lub podczas rozmowy telefonicznej podać wszelkie dane niezbędne do ukształtowania treści oraz złożenia zamówienia.

2.  Poprzez serwis internetowy https://dominanta.pl Sprzedawca udostępnia wyszczególnione usługi świadczone drogą elektroniczną:
- prowadzenie konta na forum
- formularz umożliwiający wypowiedzi na forum bez rejestracji
- formularz umożliwiający komentowanie artykułów na blogu
- formularz kontaktowy
- formularz służący do rezerwowania projektu

3. Forum jest to usługa elektroniczna dostępna w sklepie internetowym https://www.dominanta.pl umożliwiająca wymianę informacji. Prowadzenie konta na forum internetowym rozpoczyna się w chwili wypełnienia formularza rejestracyjnego, a następnie kliknięcia przycisku "wyślij". Usunięcie konta na forum następuje z chwilą przesłania Sprzedawcy prośby o jego usunięcie przez osobę uprzednio zakładającą konto.

4. Formularz do udzielania wypowiadania się na forum bez rejestracji, formularz kontaktowy oraz formularz do składania rezerwacji są udostępniane w sklepie. Formularz kontaktowy służy do kontaktowania się ze sprzedawcą. Formularz rezerwacyjny umożliwia negocjacje cen podczas zakupu wybranego projektu.

§4 Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie Sklepu są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
2. Ceny podane na stronie obejmują koszta wysyłki Pocztą Polską

§5 Złożenie zamówienia

1. Klient może złożyć zamówienie poprzez formularz na stronie www.dominanta.pl lub w trakcie rozmowy telefonicznej z siedzibą Sprzedawcy pod numerem +48 85 7329 862.
2. Wysłanie zamówienia oznacza oświadczenie Klienta o chęci zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez Sprzedawcę.
3. Informacja udzielona przez Sprzedawcę, w ciągu 24h, o przyjęciu zamówienia do realizacji wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży.
4. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

sh="5">§6 Dostawa zamówienia

1. Projekt zamówiony w sklepie www.dominanta.pl będzie dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej (za dodatkową opłatą 60zł) pod wskazany przez Klienta adres. Klient ma także możliwość odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie projektu, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) 2-3 dni robocze;
2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Wraz z projektem wydawana jest faktura VAT. W przypadku jej braku prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
4. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu zamówienia nie zostanie zrealizowane w przypadku:
1. zalegania przez Klienta z płatnościami;
2. podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu zamówienia;
3. braku kontaktu z klientem pod podanymi w zamówieniu adresem e–mail oraz telefonem;
4. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta;

§7 Sposoby płatności

1. Płatność za projekt może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
1. Przed wydaniem towaru Klientowi:
przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
2. W momencie odbioru towaru:
gotówką do rąk przewoźnika lub listonosza w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika lub poczty polskiej,
gotówką w siedzibie Sprzedawcy.

§8 Zwrot towaru

1. Klient może odstąpić od umowy kupna/sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym projektem.
2. Zwrot projektu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, odbywa się na koszt Klienta. Zwracany, w związku z odstąpieniem od umowy, projekt musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego projektu należy dołączyć kopię dokumentu sprzedaży oraz pisemną informację podpisaną własnoręcznie. Usunięcie hologramu z tytułowej strony dokumentacji projektu, naniesienie w projekcie zmian w formie rysunkowej i pisemnej lub zniszczenie (zabrudzenie, wybrakowanie stron) projektu jest równoznaczne z odmową przyjęcia zwrotu projektu.
3. Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedawcę.

§9 Zwrot należności Klientom

1. Sprzedawca dokona zwrotu należności w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych w przypadku:
1. anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia;
2. Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta
3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli Klient poda błędne lub niepełne dane do przelewu;

§10 Zamiana projektu

1. Zamiany projektu można dokonać w dowolnym czasie od momentu otrzymania projektu.
2. Klient dokonuje zamiany na koszt własny dołączając do paczki pisemną informację z uzasadnieniem decyzji lub ewentualnym odwołaniem się do wcześniejszej rozmowy telefonicznej.
3. Zamiana projektu jestpłatna i kosztuje 100,00 ZŁ BRUTTO. Na zamianę projektu wystawiana jest faktura VAT.
4. W przypadku gdy zamiana odbywa się na projekt droższy Klient obowiązany jest przelać na konto Sprzedawcy różnicę wynikającą z cen dokumentacji.
5. W przypadku gdy zamiana odbywa się na projekt tańszy Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Klientowi na podane przez niego konto bankowe różnicę wynikającą z cen dokumentacji.

§11 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen i dostępności projektów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania.
2. Dostępność informacji o projektach na stronach Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
3. Wszystkie nazwy projektów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

Katalog projektów domów w wersji pdf

katalog pdf
ul. Wiejska 57 lokal U1
15-351 Białystok
Tel: 85 732 98 62
Kom: 692 369 200
Fax: 85 732 98 62
Email: dominanta@dominanta.pl