Kotłownie w domach jednorodzinnych – część II

 

Projekt domu musi uwzględniać rodzaj ogrzewania. Kotłownia olejowa, gazowa czy na paliwo stałe mają różne wymagania jeśli chodzi np. o przechowywanie paliwa, w związku z czym ma to wpływ na ogólny projekt domu. W poprzedniej części artykułu omówiliśmy kwestie związane z kotłownią na paliwo stałe, w tej części omówimy kotłownie olejowe i gazowe.
 

Kotłownia olejowa

Kotłownie olejowe (na podst. PN-B-02431)

Do niedawna, jeszcze jakieś 25 lat temu, kotłownie opalane paliwem stałym, takim jak węgiel, drewno czy koks były najbardziej rozpowszechnioną metodą ogrzewania polskich gospodarstw domowych. Kotłownie gazowe i na olej opałowy były jeszcze wtedy mało spopularyzowane. Dopiero zmiany gospodarcze, pro-ekologiczna polityka czy też moda jaka przyszła z państw zachodnich spowodowały upowszechnienie gazu ziemnego i lekkiego oleju opałowego.
 

W tej części artykułu zwrócimy uwagę na zagadnienia techniczne związane z kotłowniami olejowymi i gazowymi. Przy projektowaniu, budowie i odbiorze zarówno kotłowni olejowych jak i gazowych obowiązuje norma PN-B-02431 „Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe dla gazu o gęstości względnej mniejszej niż 1”
 

Po pierwsze jedną z najważniejszych kwestii jest prawidłowe magazynowanie oleju. Olej może być magazynowany w zbiorniku zewnętrznym lub w oddzielnym pomieszczeniu lub w pomieszczeniu kotłowni. Do magazynowania oleju mogą nadawać się zbiorniki z tworzyw sztucznych lub stalowe. Najpopularniejsze są obecnie zbiorniki z tworzyw sztucznych. W budynku mają zastosowanie wyłącznie zbiorniki bezciśnieniowe standardowo wyposażone przez producenta w układ napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju. W przypadku gdy olej ma być magazynowany w budynku obowiązują pewne ważne zasady.

 • Nie wolno przechowywać oleju w ilości powyżej 5000dm³ w pomieszczeniu kotłowni. Taka ilość oleju musi się znajdować w wydzielonym pomieszczeniu, ale pod warunkiem, że magazynujemy tam maksymalnie 100m³ (100000 dm³).
 • Magazyn oleju może się znajdować w piwnicy lub przyziemiu
 • W kwestii przepisów pożarowych należy spełnić warunek wydzielenia strefy pożarowej przegrodami budowlanymi o odporności min 240 dla ścian i stropów i min 120 min dla zamknięć otworów. Drzwi powinny się otwierać na zewnątrz magazynu i posiadać odporność ogniową minimum 60 min.
 • Pomieszczenie magazynowania oleju powinno stanowić swoją budową szczelną wannę o pojemności łącznej objętości magazynowanego oleju. Należy wykonać odpowiednio wysokie progi i całość pokrycia wykonać z materiałów nienasiąkliwych i niepylących, zapewniających szczelność. W przypadku zbiorników stalowych, dwu-płaszczowych nie ma potrzeby wykonywania wanny.
 • W magazynie oleju musi być zapewniona wentylacja nawiewno – wywiewna o krotności wymian n = 2 – 4 w / h
 • Temperatura powinna wynosić minimum +5ºC
 • Odległość zbiornika od przegród budowlanych powinna wynosić od strony przedniej i tylnej minimum 40 cm. Odległość od ścian bocznych lub pomiędzy zbiornikami powinna być zgodna z zaleceniami producenta. Odległość zbiornika od stropu powinna wynosić minimum 25cm.
 
W projektach typowych domów jednorodzinnych najczęściej spotykamy wersję pomieszczenia kotłowni ze zbiornikiem wewnątrz. Należy zachować minimalną odległość 1m od kotła. Zbiornik powinien być umieszczony w wannie wychwytującej, o której mogliśmy przeczytać wyżej. Dodatkowo zbiornik powinien być oddzielony ścianką o grubości co najmniej 12cm i przekraczającej swoją powierzchnią jedną ze ścian zbiornika: o 30cm w pionie i 60cm w poziomie. Należy także pamiętać aby w kotłowni znajdował się automatyczny wyłącznik dopływu oleju, w przypadku gdy znajduje się w niej zbiornik z olejem.
 

Przy ustalaniu wielkości zbiornika oleju należy brać pod uwagę moc kotłowni, czas pracy kotła oraz czas magazynowania oleju, zależny od rocznego zapotrzebowania na paliwo wynikającego z mocy cieplnej kotła i czasu jego pracy. Dla małych kotłowni zalecany jest roczny okres magazynowania.
 

Zwróćmy teraz uwagę na wymagania stawiane kotłowi. Odległości jakie powinny być zachowane przy prawidłowej instalacji kotła, to:

 • Odległość przodu kotła od ściany – 2m
 • Odległość tyłu kotła od ściany – 0,7m
 • Odległość boku kotła od ściany – 1,0m
 • Szerokość głównego przejścia za kocioł – minimum 0,5m
 

Na co zwrócić uwagę przy wyborze kotła olejowego? Przede wszystkim należy sobie uświadomić fakt, że kocioł olejowy jest dużo tańszy w eksploatacji niż kocioł gazowy. Koszt wytworzenia ciepła w kotle olejowym jest niższy niż w gazowym. Kotły olejowe ponadto są rozwiązaniem ekologicznym, gdyż spalanie jakie się w nich odbywa jest całkowite, tak więc emitowane przez kotłownię olejową spaliny praktycznie są nietoksyczne dla środowiska.
 

Sprawność kotłów olejowych waha się w granicach 93 – 95%. Logiczne jest zatem, że im niższa jego wydajność tym droższe dla użytkownika będą koszty zakupu oleju. Można w celu obniżenia kosztów wybrać kocioł kondensacyjny, który jeszcze dodatkowo odzyskuje ciepło z pary wodnej zawartej w spalinach. Na rynku są także dostępne kotły z zamkniętą komorą spalania. W skrócie, ich funkcjonowanie polega na pobieraniu powietrza z zewnątrz, całkowicie wyizolowaną drogą, na potrzeby spalania. Powstające spaliny nie mają zatem styczności z środowiskiem zewnętrznym pomieszczenia kotłowni. Kotły takie są zatem bezpieczniejsze. Dobrze zainstalowany kocioł nie stanowi zagrożenia zatruciem czadem.
 

Przy wyborze kotła warto także przemyśleć jakim funkcjom ma służyć w naszym domu: czy tylko ogrzewaniu pomieszczeń czy dodatkowo ma ogrzewać także wodę użytkową. W przypadku kotłów dwufunkcyjnych moc kotła jest skorygowana o potrzeby ogrzewania ciepłej wody. Niestety w kotłach olejowych nie ma możliwości zastosowania pełnego priorytetu c.w.u., dlatego do instalacji musi być dołożony wkład z częściową lub pełną akumulacją ciepła.

 
 
 

Komentarze do artykułu:

Napisz własny komentarz do tego artykułu
Imię
Twój komentarz:


Poprzedni wpisNastępny wpis
ul. Wiejska 57 lokal U1
15-351 Białystok
Tel: 85 732 98 62
Kom: 692 369 200
Fax: 85 732 98 62
Email: dominanta@dominanta.pl