Antresola

Antresola jest miejscem w domu, które najczęściej nie stanowi osobnej kondygnacji, jest wydzielone w górnej części danego piętra i nie jest przysłonięte żadnymi pełnymi ściankami od przestrzeni, z której zostało wydzielone. Jedynie dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników stosuje się balustrady. Kolejną cechą antresoli jest powierzchnia mniejsza niż kondygnacji, z której została wydzielona. Na antresoli może być zlokalizowana sypialnia, schowek, garderoba, biblioteka czy niewielkie domowe biuro.

Czytaj całość

Tablica informacyjna oraz ogłoszenie

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art.42 ust.2 pkt 2 kierownik budowy jest zobowiązany umieścić na budowie tablice informacyjną oraz ogłoszenie. Wymagania dotyczące tablicy informacyjnej są ściśle określone. Ma znajdować się minimum 2 m nad ziemią od strony drogi publicznej. Wielkość tablicy to 90x70cm.

Czytaj całość

Dziennik budowy

Zanim budowa zostanie rozpoczęta, inwestor musi nabyć dziennik budowy. Jest to bardzo ważny dokument urzędowy, w którym rejestrowany jest przebieg robót budowlanych oraz „zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót” (Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, rozdz. 5, art. 45). Wpisy te mają ukazywać wydarzenia chronologicznie i służą one ocenie poprawności technicznej wykonanych robót.

Czytaj całość

Rozpoczęcie budowy

O rozpoczęciu budowy obiektu budowlanego można powiedzieć wówczas, gdy zostają podjęte prace przygotowawcze, a więc zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, rozdz. 5, art. 41 obejmuje to:

    • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
    • wykonanie niwelacji terenu;
Czytaj całość

Prace budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę

Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – definiuje następujące pojęcia:

Budowa – to wykonywanie, odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego w określonym miejscu.

Przebudowa – to roboty budowlane, które skutkują zmianami parametrów użytkowych lub technicznych już istniejącego obiektu budowlanego. Warto przy tym zaznaczyć, że to pojęcie nie odnosi się do zmian w kubaturze, powierzchni, wysokości, długości, szerokości czy liczby kondygnacji budynku. W takich sytuacjach mamy już do czynienia z budową.

Czytaj całość

ul. Wiejska 57 lokal U1
15-351 Białystok
Tel: 85 732 98 62
Kom: 692 369 200
Fax: 85 732 98 62
Email: dominanta@dominanta.pl