Ochrona domu przed wilgocią

 

Powłoka zewnętrzna budynku chroni wnętrze przed wpływami środowiska, zapewniając w ten sposób prawidłowe warunki zdrowotne i właściwy mikroklimat. Z pośród wpływów środowiskowych bardzo istotne znaczenie ma wilgoć.
 

Przegrody zewnętrzne mają za zadanie izolować budynek od wilgoci z otoczenia, tak aby nie zakłócała ona warunków użytkowania. Natomiast wszystkie przegrody budynku, włącznie z wewnętrznymi, są poddawane oddziaływaniu wilgoci związanej z eksploatacją wnętrza. Wszystkie przegrody muszę więc być zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i wynikającymi z niego zagrożeniami:
 

- pogorszeniem mikroklimatu wnętrza; podwyższona wilgotność przegród powoduje wzrost wilgotności powietrza w pomieszczeniu, a w następstwie obniżoną sprawność użytkowników i zagrożenia chorobami reumatycznymi

- rozwojem grzybów; wilgotne przegrody stwarzają optymalne warunki dla rozwoju mikroorganizmów, jego skutkiem są przebarwienia i zniszczenia powierzchniowe ścian, a także zagrożenie dla zdrowia ludzi

- spadkiem izolacyjności termicznej przegród; wzrost zawilgocenia materiałów budowlanych wiąże się ze wzrostem ich przewodności cieplnej. Podwyższone w ten sposób straty cieplne muszą być równoważone zwiększonym zużyciem energii, pociągając za sobą zwiększone obciążenie dla środowiska

- niszczeniem materiałów; nadmierna wilgotność materiałów budowlanych prowadzi do ich korozji chemicznej, biologicznej, niszczenia mechanicznego wskutek krystalizacji wewnątrz porów materiału, powstawanie wykwitów, a także rozsadzania struktury materiału przy działaniu mrozu.
 

Czynniki oddziałujące na budynek z zewnątrz:

- opady atmosferyczne

- woda pochodząca od wsiąkających w grunt opadów oraz podciągana kapilarnie z głębi gruntu

- wody gruntowe, woda w gruncie budowlanym na warstwie nieprzepuszczalnej

- para wodna w powietrzu.
 

Czynniki oddziałujące na budynek od wewnątrz:

- wilgoć budowlana, pochodząca z tzw. mokrych procesów technologicznych

- wilgoć eksploatacyjna, pochodząca np. od gotowania, z łazienki i innych pomieszczeń mokrych oraz zmywania przegród

- para wodna w powietrzu, pochodząca od mieszkańców i wyposażenia obiektu.
 

W początkowym okresie eksploatacji budynku, trwającym zwykle kilka lat, a wyjątkowo nawet kilkanaście lat, duże znaczenie może mieć również tzw. wilgoć początkowa. Jest ona wynikiem mokrych procesów technologicznych podczas produkcji materiałów, składowania nieosłoniętego materiału, a w końcu wiąże się z mokrymi procesami konstruowania przegród.
 

Tylko niektórych wpływów wilgotnościowych można uniknąć całkowicie, większość z nich musi być natomiast brana pod uwagę już na etapie projektowania obiektu. W celu uniknięcia zawilgocenia przegrody stosowane są różnego rodzaju zabiegi konstrukcyjne i z zakresu fizyki budowli. Oto przykładowe rodzaje izolacji przeciwwodnych i paro-izolacji zastosowanych w jednym z projektów typowych ‘Dominanty’, a mianowicie w Reksiu.


Projekt domu ReksioProjekt domu Reksio
 

Izolacje przeciwwodne:

  • izolacja pozioma nad wieńcem ścian fundamentowych – 2x papa asfaltowa izolacyjna 400 na lepiku asfaltowym

  • izolacja pozioma nad betonową płytą gr. 10 cm w podłodze parteru – folia budowlana

  • izolacja pionowa ścian fundamentowych od zewnątrz – Hydrolex 2E na obrzutce cementowej

  • izolacja posadzkowa w węzłach sanitarnych – folia budowlana z wywinięciem na ściany na wysokość 15 cm

  • izolacja więźby dachowej – murłaty układać na dwóch warstwach papy asfaltowej izolacyjnej 400

  • izolacja na krokwiach – folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna (minimum 20g/24h)

  •  

Papa asfaltowa - papa asfaltowa wierzchniego krycia przeznaczona jest do wykonywania podstawowych izolacji przeciwwilgociowych i wodoszczelnych, a w szczególności jako wierzchnia warstwa wielowarstwowych pokryć dachowych wykonanych na: dachach i stropach żelbetowych; podłożach betonowych w postaci gładzi cementowej ułożonej na warstwie ocieplającej; dachach z płyt korytkowych oraz płyt z betonów lekkich; deskowaniu, jako pokryciu pod dachówki, blachy itp.. Papę przykleja się do podłoża za pomocą lepiku asfaltowego na gorąco lub lepiku na zimno.
 

Folia budowlana - posiada bardzo rozległe zastosowanie jako izolacja oraz ochrona w budownictwie mieszkaniowym. Główną funkcją folii budowlanych jest zabezpieczenie przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcji budynku. Grubości folii budowlanych które są używane w tradycyjnym budownictwie waha się od 0,10 do 0,50 mm, największą popularnością cieszy się ta o grubości 0,20 mm. Rozmiary folii zależą od zdolności produkcyjnej maszyn wytwarzających folie -  najszersza dostępna na rynku rolka ma 12m.

Folie budowlane są przeznaczone do wykonywania:
- przeciwwilgociowych warstw pod podłogi, posadzki, wylewki i tym podobne konstrukcje
- warstwy poślizgowej na nawierzchni tarasów,
- warstwy ochronnej chroniącej przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej
- izolacji wodoszczelnej mokrych pomieszczeń
- izolacji ochronnej stropów i fundamentów

Zalety:
- szczelna dla pary wodnej;
- stanowi warstwę hydroizolacyjną, która chroni przed zawilgoceniem budynku
- elastyczna i prosta w montażu;
- wytrzymała na rozrywanie;
- ochrania przed działaniem czynników pogodowych oraz zanieczyszczeń
 

Hydrolex 2E - dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do konserwacji dachów oraz do tworzenia lekkich powłok hydroizolacyjnych. Posiada własności tiksotropowe dzięki którym powłoka nie spływa z pionowych powierzchni nawet w wysokich temperaturach. Dyspersyjna masa doskonale sprawdza się w polskim klimacie tworząc powłoki o wysokiej odporności na spękania powstające na skutek działania mrozów i odwilży, nie uszkadza styropianu.

Zastosowanie:

- renowacja i konserwacja pokryć dachowych
- wykonywanie bez spoinowych powłok dachowych
- gruntowanie podłoża
- zabezpieczenia przeciwwilgociowe podziemnych części budowli
- wykonywanie pod posadzkowych izolacji piwnic, garaży, tarasów i balkonów
 

Izolacje parochronne:

  • izolacja pod krokwiami – folia paroizolacyjna PP 0,15 mm


Odpowiednie projektowanie konstrukcyjne pozwala uzyskać szczelność budynku ze względu na opady atmosferyczne, wilgoć z gruntu i wody gruntowe oraz wilgoć eksploatacyjną. Rozwiązania z zakresu fizyki budowli są związane z ochroną przegród przed działaniem pary wodnej znajdującej się w powietrzu i temperatur po obydwu stronach przegrody. Analizuje się w tym celu przebieg zjawisk cieplno-wilgotnościowych w różnych warunkach środowiskowych oraz dobiera tak układ warstw w przegrodach, aby uniknąć lub ograniczyć kondensację wilgoci w ich wnętrzu i na powierzchni.

 
 

Komentarze do artykułu:

Napisz własny komentarz do tego artykułu
Imię
Twój komentarz:


Poprzedni wpisNastępny wpis
ul. Wiejska 57 lokal U1
15-351 Białystok
Tel: 85 732 98 62
Kom: 692 369 200
Fax: 85 732 98 62
Email: dominanta@dominanta.pl