Zakup działki pod zabudowę – na co warto zwrócić uwagę?

 

Zakup działki to bardzo poważna inwestycja. Należy dołożyć starań, by przed podjęciem decyzji zdobyć wszelkie niezbędne informacje. O jakie dane chodzi? Czasem zdarza się, że cena działki jest bardzo korzystna, a później okazuje się, że w miejscu jej usytuowania ma przebiegać, np. obwodnica. Co zrobić, by po dokonaniu transakcji nie mieć problemów?


Zakup działki pod zabudowę 
 

Warunki określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Czy wielkość działki pod zabudowę jest wystarczająca? W celu ustalenia tej oraz innych informacji związanych z działką, musimy udać się do Urzędu Gminy lub Miasta, by zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jak już pisaliśmy w jednym z postów, zapoznanie się z planem zagospodarowania przestrzennego jest dla przyszłego inwestora bardzo ważne. Jeśli więc zainteresuje nas kupno konkretnej działki, należy wystąpić do w/w organów o uzyskanie wypisu i wyrysu dotyczącego danej działki.

Na wyrysie otrzymanym z Urzędu możemy sprawdzić jakie jest przeznaczenie. interesującej nas działki, czyli na jakim terenie się znajduje: zabudowy mieszkaniowej, usługowej czy użytkowania rolniczego. Dlaczego te informacje są dla nas niezbędne? Otóż, jeżeli działka usytuowana jest na terenie zabudowy przemysłowej, oczywiste jest, że nie będziemy mogli postawić na niej domu jednorodzinnego. Co jeszcze zawiera miejscowy plan zagospodarowania terenu? Możemy się z niego dowiedzieć o istniejącym lub planowanym uzbrojeniu działki (woda, gaz, energia, itd.), czy o projektowanych na tym obszarze inwestycjach (np. obwodnicach). Uzyskanie takich informacji pomoże nam ocenić, czy warto zakupić daną działkę.

 

Sprawdzenie zapisów w księdze wieczystej

Uzyskanie informacji z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to nie wszystko. Należy również sprawdzić stan prawny działki. Takie informacje możemy znaleźć w księdze wieczystej. Aby je uzyskać, należy udać się do wydziału ksiąg wieczystych miejscowego sądu rejonowego. Zapisy z księgi wieczystej wskażą nam prawnego właściciela działki, stan prawny działki i jej obciążenia. Na przykład może się okazać, że dana nieruchomość obciążona jest hipoteką, ograniczona służebnością (np. prawem sąsiadów do przejeżdżania przez daną działkę, czy czerpania z niej wody), wyodrębniona jest własność lokali mieszkaniowych, lub że wpisane są jeszcze inne ograniczenia w rozporządzaniu działką, np. prawo pierwokupu, wpis o wszczęciu egzekucji przez komornika czy wpis o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego.

Warto pamiętać także, że sprzedaż nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, rozdz. 3, art. 27.

 

 
 

Komentarze do artykułu:

Napisz własny komentarz do tego artykułu
Imię
Twój komentarz:


Poprzedni wpisNastępny wpis
ul. Wiejska 57 lokal U1
15-351 Białystok
Tel: 85 732 98 62
Kom: 692 369 200
Fax: 85 732 98 62
Email: dominanta@dominanta.pl