Rozpoczęcie budowy

 

O rozpoczęciu budowy obiektu budowlanego można powiedzieć wówczas, gdy zostają podjęte prace przygotowawcze, a więc zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, rozdz. 5, art. 41 obejmuje to:

  • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;
  • wykonanie niwelacji terenu;
  • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;
  • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

 

Przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem należy powiadomić o planowanym rozpoczęciu prac projektanta oraz odpowiedni organ. Na piśmie należy przedstawić:

 

  • Oświadczenie kierownika budowy, w którym poświadczone jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także aktualne zaświadczenie wydawane przez izbę samorządu zawodowego o wpisie na listę tej izby
  • Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także aktualne zaświadczenie wydawane przez izbę samorządu zawodowego o wpisie na listę tej izby (jeśli nadzór inwestorski zostaje ustanowiony)
  • informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu umieszczanym na budowie, a zwierającym dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

 

 

W przypadku zmiany kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego bądź projektanta, inwestor natychmiast musi powiadomić o tym fakcie odpowiedni organ.  

 
 

Komentarze do artykułu:

Napisz własny komentarz do tego artykułu
Imię
Twój komentarz:


Poprzedni wpisNastępny wpis
ul. Wiejska 57 lokal U1
15-351 Białystok
Tel: 85 732 98 62
Kom: 692 369 200
Fax: 85 732 98 62
Email: dominanta@dominanta.pl