Tablica informacyjna oraz ogłoszenie

 

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, art.42 ust.2 pkt 2 kierownik budowy jest zobowiązany umieścić na budowie tablice informacyjną oraz ogłoszenie. Wymagania dotyczące tablicy informacyjnej są ściśle określone. Ma znajdować się minimum 2 m nad ziemią od strony drogi publicznej. Wielkość tablicy to 90x70cm. Wykonana jest ze sztywnego materiału w kolorze żółtym. Tekst zamieszczony na tablicy ma składać się z czarnych liter i cyfr o minimalnej wysokości 4cm.

Co zawiera tablica? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. na tablicy mają się znajdować następujące informacje:

  • rodzaj wykonywanych robót (budowa, rozbudowa, nadbudowa) oraz adres ich prowadzenia,

  • numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego,

  • dane wykonawcy robót oraz uczestników procesu budowlanego czyli inwestora, kierownika robót i budowy, projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego,

  • numery alarmowe – policji, straży pożarnej oraz pogotowia,

  • numer telefonu okręgowego inspektora pracy.

 

Natomiast ogłoszenie ma być umieszczone na terenie budowy w widocznym miejscu, w przypadku robót budowlanych mających trwać dłużej niż 30 dni i które mają być wykonywane przez minimum 20 pracowników. Takie ogłoszenie ma zawierać:

  • przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót budowlanych,

  • maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie,

  • informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 

 

 
 

Komentarze do artykułu:

Napisz własny komentarz do tego artykułu
Imię
Twój komentarz:


Poprzedni wpisNastępny wpis
ul. Wiejska 57 lokal U1
15-351 Białystok
Tel: 85 732 98 62
Kom: 692 369 200
Fax: 85 732 98 62
Email: dominanta@dominanta.pl