Domy Jednorodzinne w Krajach Grupy Wyszehradzkiej – kolejny konkurs na projekt domu

 

Kończy się okres, w którym można nadsyłać opracowane przez siebie / pracownię architektoniczną projekty domów jednorodzinnych w ramach konkursu „Domy Jednorodzinne w Krajach Grupy Wyszehradzkiej”.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Jury wybierze 4 domy jednorodzinne, ukończone w roku 2016 i 2017.

Zgłoszenia na płytach CD wraz z wydrukami wszystkich materiałów należyć dostarczyć do dnia 16 sierpnia 2017 do godz.14.30 na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich
Ul. Foksal 2
00-950 Warszawa
V4 FAMILY HOUSES

Zgłoszenia (w wersji elektronicznej i papierowej – edytowalnej) muszą zawierać:

Teksty (po polsku i angielsku):

  • Imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres i kontakt e-mail do pracowni
  • Nazwę domu
  • Nazwę miejscowości, w której dom się znajduje
  • Legendę z opisem  pomieszczeń

Grafikę: 

  • Plan budynku z ogrodem
  • Widok ulicy, przy której dom jest ulokowany
  • rzuty pomieszczeń  w grafice  czarno białej
  • przekrój w charakterystycznym miejscu 
  • 3-4-zdjęcia domu
 
ul. Wiejska 57 lokal U1
15-351 Białystok
Tel: 85 732 98 62
Fax: 85 732 98 62
Email: dominanta@dominanta.pl