JAK NIE ZATRUĆ SIĘ W DOMU CZADEM?

 

Czujnik dymuByć może większość z nas widząc tytuł tego artykułu, pomyśli - „mój dom jest bezpieczny, mnie to nie dotyczy”. Ze statystyk prowadzonych jednak przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej wynika, że co roku niestety kilkadziesiąt osób w Polsce ulega zatruciu czadem. Na chwilę zostawimy więc nasze projekty domów, by rozważyć, co możemy robić, aby zminimalizować ryzyko zatrucia się czadem w swoim domu.

 

Trzeba przyznać, że ryzyko zatrucia tlenkiem węgla występuje wszędzie, gdzie mamy do czynienia z ogniem. Oczywiście okresem, w którym najczęściej dochodzi do zatruć jest sezon grzewczy. Jak wynika ze statystyk w sezonie grzewczym 2015/2016 miało miejsce aż 196 zatruć, z czego 6 zakończyło się śmiercią zatrutych. Sprawa jest więc ważna.

 

Dbaj o dobry stan urządzeń grzewczych

 

Tlenek węgla powstaje w wyniku niepełnego spalania paliwa, na skutek niedoboru tlenu w procesie spalania. Dlatego jednym z podstawowych działań chroniących przed czadem jest zadbanie o sprawne funkcjonowanie kotła centralnego ogrzewania. W przypadku kotłów na paliwa stałe, wiąże się to z regularnym czyszczeniem komory spalania oraz przewodu kominowego. Natomiast w odniesieniu do kotłów gazowych czy olejowych konieczne jest regularny serwis urządzenia, polegający między innymi na regulacji pracy palnika.

 

Dobrze funkcjonująca wentylacja i system kominowy

 

Trzeba pamiętać, że przepisy budowlane zobowiązują właścicieli nieruchomości do systematycznych przeglądów kominowych. Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w budynkach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące, natomiast od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy.


Dobrym zabezpieczeniem na wypadek ulatniania się tlenku węgla jest zamontowanie czujnika czadu. Czujnik ten w razie niebezpieczeństwa natychmiast nas ostrzeże.

 
 

Komentarze do artykułu:

Napisz własny komentarz do tego artykułu
Imię
Twój komentarz:


Poprzedni wpisNastępny wpis
ul. Wiejska 57 lokal U1
15-351 Białystok
Tel: 85 732 98 62
Fax: 85 732 98 62
Email: dominanta@dominanta.pl