OPIS TECHNICZNY PROJEKTU DOMU MIESZKALNEGO ALICJA N 2G

 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO, ARCHITEKTONICZNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ALICJA N 2G1.0. DANE OGÓLNE

1.1. Inwestor: ..............................................................................................................

Zam: ....................................................................................................................

1.2. Projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Sutuła, nr upr. Bł/166/90

Współpraca: mgr inż. Krzysztof T. Markiewicz

1.3. Projektant adaptujący: .........................................................................................

2.0. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Dom jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowany i przykryty dachem czterospadowym o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką.

3.0. DANE KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

3.1. Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczny z betonu B20 (według P.T. konstrukcji)

3.2. Ściany zewnętrzne parteru gr. 45 cm – pustak ceramiczny (POROTHERM 25 P+W, lambda λ minimum 0,313 [W/mK] na zaprawie zwykłej) gr. 25 cm + styropian frezowany o podwyższonej termoizolacyjności (lambda λ minimum 0,032 [W/mK]) gr. 20 cm + tynk cienkowarstwowy

3.3. Ściany wewnętrzne gr. 25 cm murowane z pustaków ceramicznych gr. 12 cm murowane z cegły ceramicznej, dziurawki

3.4. Strop żelbetowy monolityczny (według P.T. konstrukcji) gr. 16 cm

3.5. Słupy żelbetowe (według P.T. konstrukcji)

3.6. Schody ażurowe, drewniane lub stalowo–drewniane, indywidualne

 1. Kominy wykonane z elementów prefabrykowanych systemu Schiedel. Ponad dachem kominy obłożyć gotowymi elementami prefabrykowanymi systemu Schiedel opartymi na cokole prefabrykowanym.

Zaleca się zastosować wkład kominowy ze stali nierdzewnej w przewodzie spalinowym podłączonym do kotła c. o. i w przewodzie dymowym, kominkowym (np. firmy Silkirk).

3.8. Więźba dachowa drewniana

 • murłaty 14x14 cm

 • płatwie 16x18 cm

 • krokwie koszowe 16x18 cm

 • krawężnice 16x20 cm

 • krokwie 8x18 cm (wzmocnione 16x18 cm)

 • zastrzały 14x14 cm

 • słupy 14x14 cm i 12x12 cm

  Uwaga: Wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane więźby dachowej zabezpieczyć środkiem przeciw zagrzybieniu (np. Intox) oraz środkiem p. poż.

  4.0. IZOLACJE

  4.1. Izolacje termiczne:

  • ocieplenie posadzki parteru – polistyren ekstrudowany (lambda λ minimum 0,035 [W/mK]) gr. 20 cm, układany krzyżowo w dwóch warstwach po 10 cm

  • ocieplenie stropu nad garażem od spodu – wełna mineralna twarda (lambda λ minimum 0,035 [W/mK]) gr. 10 cm

  • ocieplenie ścian fundamentowych – od zewnątrz polistyren ekstrudowany (lambda λ minimum 0,035 [W/mK]) gr. 20 cm

  • ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian frezowany o podwyższonej termoizolacyjności (lambda λ minimum 0,032 [W/mK]) gr. 20 cm w technologii lekkiej mokrej

  • ocieplenie więźby dachowej wełną mineralną dachową (lambda λ minimum 0,035 [W/mK]) gr. 15 cm + 2 x 5 cm między łatami dr.

  • izolacja płyt balkonowych od spodu styropianem frezowanym o podwyższonej termoizolacyjności (lambda λ minimum 0,032 [W/mK]) gr. 10 cm, boki i góra polistyrenem ekstrudowanym (lambda λ minimum 0,035 [W/mK]) gr. 5 cm

  4.2. Izolacje przeciwwodne:

  • izolacja pozioma nad wieńcem ścian fundamentowych – 2x papa asfaltowa izolacyjna 400 na lepiku asfaltowym

  • izolacja pozioma nad betonową płytą gr. 10 cm w podłodze parteru – folia budowlana

  • izolacja pionowa ścian fundamentowych od zewnątrz – Hydrolex 2E na obrzutce cementowej

  • izolacja posadzkowa w węzłach sanitarnych – folia budowlana z wywinięciem na ściany

  • izolacja więźby dachowej – murłaty układać na dwóch warstwach papy asfaltowej izolacyjnej 400

  • izolacja na krokwiach – folia dachowa paroprzepuszczalna (minimum 20g/24h)

  4.3. Izolacje parochronne:

  • izolacja pod krokwiami – folia paroizolacyjna PP 0,15 mm

  4.4. Izolacja akustyczna:

  • izolacja posadzki poddasza – styropian M20 gr. 3 cm

  5.0. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

  Według uznania inwestora.

  6.0. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

  6.1. cokoły – tynk mozaikowy lub terakota mrozoodporna na polistyrenie ekstrudowanym (lambda λ minimum 0,035 [W/mK]) gr. 15 cm – kolorystyka według wizualizacji

  6.2. podokienniki ceramiczne lub blaszane w kolorze według wizualizacji

  6.3. taras – terakota mrozoodporna (gres)

  6.4. rynny dachowe i rury spustowe plastikowe w kolorze według wizualizacji (np. firmy Plastmo)

  • rynny dachowe PCV 120

  • rury spustowe PCV 100

  6.5. stolarka (w kolorze według wizualizacji) o współczynniku przenikania ciepła U(max) [W/(m²▪K)]

  • okienna (plastikowa, drewniana lub aluminiowa):

    1. – okna: U(max) 0,9 [W/(m²▪K)]

    2. – okna połaciowe: U(max) 1,1 [W/(m²▪K)]

    3. Uwaga: Okna oznaczone na rzutach budynku symbolem N zaopatrzyć w nawiewniki higrosterowane

  • drzwiowa (plastikowa, drewniana lub aluminiowa):

    1. – drzwi w przegrodach zewnętrznych: U(max) 1,3 [W/(m²▪K)]

    2. – wrota garażowe: U(max) 1,3 [W/(m²▪K)]

  6.6. pokrycie dachu – dachówka ceramiczna, cementowa lub blaszana, powlekana w kolorze według wizualizacji

  6.7. obróbki blacharskie dachu w kolorze według wizualizacji

  6.8. ściany zewnętrzne – wyprawa tynkarska (np. Kabe, Atlas, Ceresit) na styropianie frezowanym o podwyższonej termoizolacyjności (lambda λ minimum 0,032 [W/mK]) gr. 20 cm (kolorystyka według wizualizacji), na fragmentach tynk cienkowarstwowy imitujący drewno na styropianie frezowanym o podwyższonej termoizolacyjności (lambda λ minimum 0,032 [W/mK]) gr. 18 cm lub szalówka dr.

  6.9. kominy ponad połacią dachową wykonać z elementów systemowych Schiedel

  6.10. balustrady balkonowe stalowe, według uznania inwestora

  7.0. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

  • kategoria zagrożenia ludzi – ZL IV

  • klasa odporności ogniowej E

  • drzwi do kotłowni – 30 minut odporności ogniowej

  • dystans między elementami konstrukcyjnymi więźby dachowej a wewnętrzną ścianką przewodu dymowego minimum 30 cm

   Uwaga: Wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane więźby dachowej zabezpieczyć środkiem p. poż. (np. FOBOS 2, zgodnie z instrukcją stosowania). Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne dachu w odległości 1 m od przewodu dymowego zabezpieczyć blachą.

   8.0. INSTALACJE WEWNĘTRZNE

   8.1. instalacja wody zimnej – rury z tworzyw sztucznych lub miedziane, przyłącza wodociągowe z sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia (studnia)

   8.2. instalacja wody ciepłej – z kotła c. o. dwufunkcyjnego lub z zasobnika c. w. u. przy kotle c. o.

   8.3. kanalizacja sanitarna – rury PCV, odprowadzenie ścieków do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej sanitarnej lub do zbiornika szczelnego

   8.4. centralne ogrzewanie – z własnej kotłowni (piec olejowy, gazowy lub na paliwo stałe – np. ekogroszek, pellet), grzejniki płytowe lub konwekcyjne

   8.5. odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowe na własną działkę

   8.6. instalacje elektryczne

   • instalacja oświetleniowa wewnętrzna i zewnętrzna, przewód n-żyłowy płaski YDYpżo

   • instalacja gniazd wtyczkowych 230V, przewód n-żyłowy płaski YDYpżo

   • instalacja siłowa 400V – puszka z rozgałęźnikiem kuchni, przewód pięciożyłowy YDYpżo

   • instalacja odgromowa – projektowana indywidualnie (jeśli zachodzi taka potrzeba)

   • ochrona od porażeń w układzie TN-C-S – samoczynne wyłączanie zasilania

   • instalacja przeciwprzepięciowa

   • instalacje domofonowa, telefoniczna i alarmowa projektowane indywidualnie

   8.7. wentylacja – grawitacyjna; w pomieszczeniach sanitarnych bez okien wspomagana mechanicznie


   9.0. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I SZKODNIKAMI

    Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej budynku zabezpieczyć preparatem, np. Intox S, zgodnie z instrukcją stosowania.

    10.0. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

     Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zawiera w/w analizę.

     11.0. DANE OGÓLNE BUDYNKU

     • długość

      15,25 m

     • szerokość

      11,25 m

     • wysokość

      8,80 m

     • powierzchnia zabudowy

      144,00 m²

     • powierzchnia netto (wszystkie pomieszczenia)

      173,36 m²

     • powierzchnia użytkowa (bez garażu i kotłowni)

      137,65 m²

     • powierzchnia całkowita

      290,10 m²

     • kubatura

      868,00 m³

     • ilość izb mieszkalnych

      5


      Metoda liczenia parametrów budynku według normy PN-ISO 9836:1997 i rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.


        opracowali:

         mgr inż. arch. Krzysztof Sutuła

          mgr inż. Krzysztof T. Markiewicz


           
           

          Komentarze do artykułu:

          Napisz własny komentarz do tego artykułu
          Imię
          Twój komentarz:


          Poprzedni wpisNastępny wpis
          ul. Wiejska 57 lokal U1
          15-351 Białystok
          Tel: 85 732 98 62
          Fax: 85 732 98 62
          Email: dominanta@dominanta.pl