Fundament - podstawa bezpiecznego domu

 

Fundament to element konstrukcyjny budynku. Jego zadaniem jest przekazywanie obciążeń budynku na grunt. Ma chronić budynek przed nierównym osiadaniem.

Na terenach podmokłych stosuje się fundament pośredni, który umiejscawia się na palach, słupach, studniach lub kolumnach. Najczęściej jednak w budownictwie jednorodzinnym stosuje się fundament bezpośredni – ławy fundamentowe. Do fundamentów bezpośrednich zaliczamy jeszcze stopy, płyty, skrzynie czy bloki fundamentowe.

Do każdego projektu dołączana jest dokumentacja architektoniczno-budowlana, w której podawany jest sposób posadowienia budynku. Oczywiście w odniesieniu do projektów gotowych rodzaj fundamentu jest określany na podstawie ogólnych warunków gruntowych w Polsce. Jeśli warunki gruntowo-wodne na konkretnej działce odbiegają od ogólnych norm, wówczas należy zmienić fundamentowanie budynku. Głębokość na jakiej powinien się znaleźć fundament zależy od głębokości przemarzania gruntu – w Polsce wynosi 0,8 – 1,4 m. Ławy fundamentowe wykonywane są z betonu B-20, a w przypadku niestabilnego podłoża i zagrożenia nierównomiernego osiadania budynku – z żelbetu.

 
 

Komentarze do artykułu:

Napisz własny komentarz do tego artykułu
Imię
Twój komentarz:


Poprzedni wpisNastępny wpis
ul. Wiejska 57 lokal U1
15-351 Białystok
Tel: 85 732 98 62
Kom: 692 369 200
Fax: 85 732 98 62
Email: dominanta@dominanta.pl