Kto jest odpowiedzialny za BHP na budowie?

 

Budując swój dom chcielibyśmy, żeby wszystko przebiegało, jak należy oraz, aby nikt nie doznał żadnego wypadku w czasie budowy. Niestety, jak podają statystyki, w Polsce, co roku na budowie ginie kilkadziesiąt osób. Dlatego zachodzi pytanie, kto w razie wypadku, ponosi za to odpowiedzialność? I co należy do obowiązków inwestora w tej kwestii?

 

Większość domów w Polsce jest stawianych systemem gospodarczym. W takim wypadku to inwestor organizuje proces budowy. Do jego obowiązków zgodnie z art. 18 u.p.b. należy:

 

  • Zapewnienie wykonawcom odpowiedniego projektu budowlanego

  • Zatrudnienie kierownika budowy, który powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz dokonywać odbioru robót budowlanych

  • Ewentualne zatrudnienie przy bardziej skomplikowanych projektach inspektora nadzoru budowlanego.

 

Jeśli inwestor nie zatrudni kierownika z odpowiednimi kwalifikacjami, to sam bierze odpowiedzialność za wszelkie nieszczęśliwe wypadki na budowie. Ponieważ inwestor może nie mieć wystarczającej wiedzy budowlanej, kierownik budowy nadzorujący proces budowlany pomoże uniknąć błędów, jakie mogą popełnić wykonawcy.

 

Inwestor bierze na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników, jeśli nie wynajął firmy budowlanej ale sam zatrudnia poszczególnych fachowców. Jest wtedy zobowiązany wywiązać się z obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu pracy (Dz.U. Z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

 

Najlepiej więc, jeśli inwestor nie bierze na siebie odpowiedzialności ale zatrudni kierownika z odpowiednimi kwalifikacjami, oraz wykwalifikowaną firmę budowlaną.

 

Kierownik budowy reprezentuje wykonawcę, natomiast inspektor nadzoru budowlanego reprezentuje inwestora. Dlatego chociaż zatrudnienie inspektora nadzoru budowlanego, podczas budowy domu jednorodzinnego, zwykle nie jest wymagane przez przepisy, to jednak można to zrobić. Taki inspektor będzie kontrolował, czy prace są wykonywane zgodnie z projektem. Sprawdza też jakość materiałów i wykonania poszczególnych etapów budowy. Może on nakazać rozbiórkę i ponowne wykonanie jakichś prac, jeśli nie są one odpowiedniej jakości. Inspektor nadzoru budowlanego może wydawać polecenia kierownikowi budowy, w celu usunięcia zagrożeń z placu budowy lub żądać wykonania poprawek.

 

 

Z przepisów wynika więc, że na budowie za bezpieczeństwo pracy, odpowiada kierownik budowy. Oczywiście inwestorzy także powinni zwracać uwagę na bezpieczeństwo na placu budowy i odpowiednio do tego reagować. Nikt nie chciałby przecież, aby w historię budowy domu był wpisany jakiś tragiczny wypadek.  

 
 

Komentarze do artykułu:

Napisz własny komentarz do tego artykułu
Imię
Twój komentarz:


Poprzedni wpisNastępny wpis
ul. Wiejska 57 lokal U1
15-351 Białystok
Tel: 85 732 98 62
Kom: 692 369 200
Fax: 85 732 98 62
Email: dominanta@dominanta.pl