Przepisy budowlane

Poniżej prezentujemy Państwu przydatne artykuły dotyczące przepisów budowlanych w Polsce, a opublikowane na naszym blogu. Życzymy miłej lektury.

Artykuły w których znajdzesz wątek Przepisy budowlane:


Kto jest odpowiedzialny za BHP na budowie?


Budując swój dom chcielibyśmy, żeby wszystko przebiegało, jak należy oraz, aby nikt nie doznał żadnego wypadku w czasie budowy. Niestety, jak podają statystyki, w Polsce, co roku na budowie ginie kilkadziesiąt osób. Dlatego zachodzi pytanie, kto w razie wypadku, ponosi za to odpowiedzialność? I co należy do obowiązków inwestora w tej kwestii?

Zanim zaczniesz budowę – uzyskaj pozwolenie

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. rozdział 4, art. 28, ust. 1 – roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (prace, które nie wymagają pozwolenia określa ta sama ustawa, rozdz. 4, art. 29-31). Wniosek o wydanie decyzji należy złożyć we właściwym organie administracji architektoniczno – budowlanej – najczęściej jest to starosta (w przypadku innych obiektów wniosek należy złożyć do wojewody).

Prace budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę

Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – definiuje następujące pojęcia:

Budowa – to wykonywanie, odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu budowlanego w określonym miejscu.

Przebudowa – to roboty budowlane, które skutkują zmianami parametrów użytkowych lub technicznych już istniejącego obiektu budowlanego. Warto przy tym zaznaczyć, że to pojęcie nie odnosi się do zmian w kubaturze, powierzchni, wysokości, długości, szerokości czy liczby kondygnacji budynku. W takich sytuacjach mamy już do czynienia z budową.

Proponowane projekty

Projekt domu Opałek II N - wizualizacja 1
Opałek II N 135,51m2
min. wym. działki:
19,96m x 19,96m
energooszczędne
zapamiętaj
Projekt domu Opałek II N 2G - wizualizacja 1
Opałek II N 2G 141,75m2
min. wym. działki:
21,81m x 19,96m
energooszczędne
zapamiętaj
Projekt domu Pinokio II - wizualizacja 1projekt archiwalny
Pinokio II 158,8m2
min. wym. działki:
23,45m x 23,57m
zapamiętaj
Gotowy projekt domu jednorodzinnego Sindbad N 2G - wizualizacja 1
Sindbad N 2G 132,23m2
min. wym. działki:
23,4m x 17,8m
energooszczędne
zapamiętaj
Projekt domu OPAŁEK III N 2G - wizualizacja 1
Opałek III N 2G 138,9m2
min. wym. działki:
22,41m x 19,96m
energooszczędne
zapamiętaj
Projekt domu Opałek III N - wizualizacja 1
Opałek III N 134,43m2
min. wym. działki:
20,56m x 19,96m
energooszczędne
zapamiętaj
projekt domu Gucio N 2G
Gucio N 2G 116m2
min. wym. działki:
0m x 0m
zapamiętaj
ul. Wiejska 57 lokal U1
15-351 Białystok
Tel: 85 732 98 62
Kom: 692 369 200
Fax: 85 732 98 62
Email: dominanta@dominanta.pl