OPIS TECHNICZNY PROJEKTU DOMU LOLEK N2G

 

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO, ARCHITEKTONICZNEGO

BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

LOLEK N 2G


1.0. DANE OGÓLNE

1.1. Inwestor: ..............................................................................................................

Zam: ....................................................................................................................

1.2. Projektant: mgr inż. arch. Krzysztof Sutuła, nr upr. Bł/166/90

Współpraca: mgr inż. Krzysztof T. Markiewicz

1.3. Projektant adaptujący: .........................................................................................

2.0. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony. Dom jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowany i przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną, cementową lub blachodachówką.

3.0. DANE KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

3.1. Ławy fundamentowe żelbetowe monolityczny z betonu B20 (według P.T. konstrukcji)

3.2. Ściany zewnętrzne parteru gr. 45 cm – pustak ceramiczny (POROTHERM 25 P+W, lambda λ minimum 0,313 [W/mK] na zaprawie zwykłej) gr. 25 cm + styropian frezowany o podwyższonej termoizolacyjności (lambda λ minimum 0,032 [W/mK]) gr. 20 cm + tynk cienkowarstwowy

3.3. Ściany wewnętrzne gr. 25 cm murowane z pustaków ceramicznych gr. 12 cm murowane z cegły ceramicznej, dziurawki

3.4. Strop żelbetowy monolityczny (według P.T. konstrukcji) gr. 18 cm

3.5. Słupy żelbetowe (według P.T. konstrukcji)

3.6. Schody ażurowe, drewniane lub stalowo-drewniane, indywidualne

3.7. Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej klasy minimum 150. Ponad dachem kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej i tynkowane lub z cegły klinkierowej

Zaleca się zastosować wkład kominowy ze stali nierdzewnej w przewodzie spalinowym podłączonym do kotła c. o. i w przewodzie dymowym, kominkowym (np. firmy Silkirk).

3.8. Więźba dachowa drewniana

 • murłaty 14x14 cm

 • krokwie 6x20 cm

 • krokwie koszowe (2x) 6x20 cm

 • jętki 6x16 cm

 • wymiany 6x20 cm

 • słupy 12x16 cm

 • płatwie 14x14 cm i 16x26 cm

 • deski kalenicowe 6x20 cm

 • miecz 12x12 cm

 • deski okapowe 3x28 cm

 • deski wiatrowe 3x22 cm

Uwaga: Wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane więźby dachowej zabezpieczyć środkiem przeciw zagrzybieniu (np. Intox) oraz środkiem p. poż.

4.0. IZOLACJE

4.1. Izolacje termiczne:

 • ocieplenie posadzki parteru – polistyren ekstrudowany (lambda λ minimum 0,035 [W/mK]) gr. 20 cm układany krzyżowo w dwóch warstwach po 10 cm

 • ocieplenie stropu nad garażem od spodu – styropian frezowany gr. 10 cm w technologii lekkiej mokrej, od góry w części tarasu – polistyren ekstrudowany (lambda λ minimum 0,035 [W/mK]) gr. 10 cm

 • ocieplenie ścian fundamentowych – od zewnątrz polistyren ekstrudowany (lambda λ minimum 0,035 [W/mK]) gr. 20 cm, od wewnątrz polistyren ekstrudowany (lambda λ minimum 0,035 [W/mK]) gr. 10 cm

 • ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian frezowany o podwyższonej termoizolacyjności (lambda λ minimum 0,032 [W/mK]) gr. 20 cm w technologii lekkiej mokrej

 • ocieplenie ściany wewnętrznej oddzielającej garaż styropianem frezowanym gr. 5 cm w technologii lekkiej mokrej

 • ocieplenie więźby dachowej wełną mineralną dachową (lambda λ minimum 0,035 [W/mK]) gr. 18 cm + 2 x 5 cm między łatami dr.

 • ocieplenie stropu podwieszanego nad poddaszem matą z wełny mineralnej (lambda λ minimum 0,035 [W/mK]) gr. 16 cm + 5 cm między łatami dr.

 • ocieplenie balkonu od góry – polistyren ekstrudowany (lambda λ minimum 0,035 [W/mK]) gr. 18 cm, od dołu styropian frezowany o podwyższonej termoizolacyjności (lambda λ minimum 0,032 [W/mK]) gr. 10 cm w technologii lekkiej mokrej

4.2. Izolacje przeciwwodne:

 • izolacja pozioma nad wieńcem ścian fundamentowych – 2x papa asfaltowa izolacyjna 400 na lepiku asfaltowym

 • izolacja pozioma nad betonową płytą gr. 10 cm w podłodze parteru – folia budowlana

 • izolacja pionowa ścian fundamentowych od zewnątrz – Hydrolex 2E na obrzutce cementowej

 • izolacja posadzkowa w węzłach sanitarnych – folia budowlana z wywinięciem na ściany

 • izolacja więźby dachowej – murłaty układać na dwóch warstwach papy asfaltowej izolacyjnej 400

 • izolacja na krokwiach – folia dachowa paroprzepuszczalna (minimum 20g/24h)

4.3. Izolacje parochronne:

 • izolacja pod krokwiami – folia paroizolacyjna PP 0,15 mm

 • izolacja stropu nad garażem – Botazit BM92

4.4. Izolacja akustyczna:

 • izolacja posadzki poddasza – styropian M20 gr. 3 cm

5.0. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE

Według uznania inwestora.

6.0. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE

6.1. cokoły – tynk mozaikowy lub terakota mrozoodporna na polistyrenie ekstrudowanym (lambda λ minimum 0,035 [W/mK]) gr. 20 cm (kolorystyka według wizualizacji)

6.2. podokienniki ceramiczne lub blaszane w kolorze według wizualizacji

6.3. taras – terakota mrozoodporna (gres)

6.4. rynny dachowe i rury spustowe plastikowe w kolorze według wizualizacji (np. firmy Plastmo)

 • rynny dachowe PCV 120

 • rury spustowe PCV 100

6.5. stolarka (w kolorze według wizualizacji) o współczynniku przenikania ciepła U(max) [W/(m²▪K)]

 • okienna (plastikowa, drewniana lub aluminiowa):

– okna: U(max) 0,9 [W/(m²▪K)]

– okna połaciowe: U(max) 1,1 [W/(m²▪K)]

Uwaga: Okna oznaczone na rzutach budynku symbolem N zaopatrzyć w nawiewniki higrosterowane

 • drzwiowa (plastikowa, drewniana lub aluminiowa):

– drzwi w przegrodach zewnętrznych: U(max) 1,3 [W/(m²▪K)]

– wrota garażowe: U(max) 1,3 [W/(m²▪K)]

6.6. pokrycie dachu – dachówka ceramiczna, cementowa lub blaszana, powlekana w kolorze według wizualizacji

6.7. obróbki blacharskie dachu w kolorze według wizualizacji

6.8. ściany zewnętrzne – wyprawa tynkarska (np. Kabe, Atlas, Ceresit) na styropianie frezowanym o podwyższonej termoizolacyjności (lambda λ minimum 0,032 [W/mK]) gr. 20 cm (kolorystyka według wizualizacji), na fragmentach tynk cienkowarstwowy imitujący drewno na styropianie frezowanym o podwyższonej termoizolacyjności (lambda λ minimum 0,032 [W/mK]) gr. 17 cm lub szalówka dr.

6.9. kominy ponad połacią dachową murowane z cegły ceramicznej pełnej i tynkowane lub z cegły klinkierowej – kolorystyka według wizualizacji. Komin kominkowy murowany wewnątrz z cegły klinkierowej

6.10. balustrady balkonowe murowane (pokryte od zewnątrz panelem imitującym drewno lub szalówką dr. gr. 3 cm) oraz stalowe, według uznania inwestora

7.0. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • kategoria zagrożenia ludzi – ZL IV

 • klasa odporności ogniowej E

 • drzwi do kotłowni – 30 minut odporności ogniowej

 • dystans między elementami konstrukcyjnymi więźby dachowej a wewnętrzną ścianką przewodu dymowego minimum 30 cm

Uwaga: Wszystkie elementy konstrukcyjne drewniane więźby dachowej zabezpieczyć środkiem p. poż. (np. FOBOS 2, zgodnie z instrukcją stosowania). Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne dachu w odległości 1 m od przewodu dymowego zabezpieczyć blachą.

8.0. INSTALACJE WEWNĘTRZNE

8.1. instalacja wody zimnej – rury z tworzyw sztucznych lub miedziane, przyłącza wodociągowe z sieci wodociągowej lub z własnego ujęcia (studnia)

8.2. instalacja wody ciepłej – z kotła c. o. dwufunkcyjnego lub z zasobnika c. w. u. przy kotle c. o.

8.3. kanalizacja sanitarna – rury PCV, odprowadzenie ścieków do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej sanitarnej lub do zbiornika szczelnego

8.4. centralne ogrzewanie – z własnej kotłowni (piec olejowy, gazowy lub na paliwo stałe – np. ekogroszek, pellet), grzejniki płytowe lub konwekcyjne

8.5. odprowadzenie wód opadowych – powierzchniowe na własną działkę

8.6. instalacje elektryczne

 • instalacja oświetleniowa wewnętrzna i zewnętrzna, przewód n-żyłowy płaski YDYpżo

 • instalacja gniazd wtyczkowych 230V, przewód n-żyłowy płaski YDYpżo

 • instalacja siłowa 400V – puszka z rozgałęźnikiem kuchni, przewód pięciożyłowy YDYpżo

 • instalacja odgromowa – projektowana indywidualnie (jeśli zachodzi taka potrzeba)

 • ochrona od porażeń w układzie TN-C-S – samoczynne wyłączanie zasilania

 • instalacja przeciwprzepięciowa

 • instalacje domofonowa, telefoniczna i alarmowa projektowane indywidualnie

8.7. wentylacja – grawitacyjna; w pomieszczeniach sanitarnych bez okien wspomagana mechanicznie

9.0. ZABEZPIECZENIE PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I SZKODNIKAMI

Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej budynku zabezpieczyć preparatem, np. Intox S, zgodnie z instrukcją stosowania.

10.0. ANALIZA MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku zawiera w/w analizę.

11.0. DANE OGÓLNE BUDYNKU

 • długość

  12,75 m

 • szerokość

  9,05 m

 • wysokość

  8,80 m

 • powierzchnia zabudowy

  108,67 m²

 • powierzchnia netto (wszystkie pomieszczenia)

  131,23 m²

 • powierzchnia użytkowa (bez garażu i kotłowni)

  93,52 m²

 • powierzchnia całkowita

  220,60 m²

 • kubatura

  650,13 m³

 • ilość izb mieszkalnych

  4


Metoda liczenia parametrów budynku według normy PN-ISO 9836:1997 i rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.


opracowali:

mgr inż. arch. Krzysztof Sutuła

mgr inż. Krzysztof T. Markiewicz


 
 

Komentarze do artykułu:

Napisz własny komentarz do tego artykułu
Imię
Twój komentarz:


Poprzedni wpisNastępny wpis
ul. Wiejska 57 lokal U1
15-351 Białystok
Tel: 85 732 98 62
Fax: 85 732 98 62
Email: dominanta@dominanta.pl